Anders Bäccman

Anders Bäccman

PR

Hur, vad och när du kommunicerar kan lyfta eller sänka din verksamhet. Både framgångar och sådant du helst skulle glömma bort kan behöva presenteras på rätt sätt – för rätt personer och vid rätt tillfälle. PR blir ett viktigare och mer komplext område ju mer mediebranschen utvecklas och Anders hjälper dig att förvandla information till strategiskt viktiga nyheter som passar i det nya landskapet.  

Anders är utbildad vid Uppsala universitet och har arbetat med kommunikation i över tio år som PR-konsult, som marknadschef i IT-säkerhetsbranschen och som journalist. 

anders@sodratornet.se
Telefon: 018-265 06 13