Anna Sundström

Anna Sundström

VD

Anna arbetar strategiskt med varumärken och håller koll på våra kunders marknader och intressenter. Anna är rådgivare, samtalspartner och en skicklig analytiker som med säker hand formulerar strategier och analyser. Utbildad vid Uppsala universitet och Poppius journalistskola.

anna@sodratornet.se
Telefon: 018-474 86 05