Varje dag, året om, diskrimineras personer på jobbet.
Kund: Diskrimineringsombudsmannen
Uppdrag: Informationskampanj

Varje dag, året om, diskrimineras personer på jobbet. Södra tornet fick i uppdrag att ta fram en kampanj för att uppmärksamma arbetsgivare om de skärpta bestämmelserna.

kampanj, pr, socialt, strategi

Utmaning

På uppdrag av regeringen ska Diskrimineringsombudsmannen arbeta för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Som en del av det uppdraget ville de skapa en kampanj om de nya bestämmelserna i Diskrimineringslagen. Syftet med kampanjen var att öka kännedomen hos arbetsgivare om nya bestämmelser i Diskrimineringslagen och målet var att målgruppen efter kampanjen skulle veta om att lagen har skärpts och att de numera har ett utökat ansvar för att arbeta mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. 

 

Lösning och resultat

Resultatet blev på två plan: Det ena planet var effekt ute hos arbetsgivaren. Det andra planet var effekt på DO som organisation och varumärke.

Mediemässigt har kampanjen levererat väl. Annonsering i digitala- & sociala medier har inneburit många visningar i målgruppen, samt genererat mer klick och aktiviteter än vad som kunde förväntas. Detta tyder på att relevant annonsmaterial visats för en relevant målgrupp.

DO är en myndighet som i huvudsak består av jurister och måste vara väldigt försiktiga i hur de uttalar sig. Den här kampanjen tänjde på gränsen för hur provocerande de kunde vara, men efter många turer och diskussioner så hittade vi en nivå som förflyttar DO. Mottagandet internt har varit mycket bra och medarbetarna är stolta över kampanjen. Det här ger kommunikationsavdelningen råg i ryggen att fortsätta flytta varumärket och kommunicera den nya rollen och med det nya tilltalet.