Identitet för Kulturanalys Norden

Södra tornet har tagit fram en ny grafisk identitet för Kulturanalys Norden – en organisation som vågar och vill sticka ut.

Resultatet blev en grafisk profil som både tar plats och ger organisationen ett gediget och pålitligt uttryck. Till profilen hör också en ny webbplats med fokus på design och funktion för smarta telefoner. 

– Det har varit inspirerande och lärorikt att samarbeta med Södra tornet och vi är otroligt nöjda med vår webbplats. Den nya grafiska identiteten speglar oss och kommunicerar tydligt vilka vi är och vad vi står för, säger Karolina Windell, verksamhetsledare på Kulturanalys Norden.

Kulturanalys Norden har i uppdrag att ta fram statistik och kunskapsunderlag för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys. 

http://www.kulturanalysnorden.se