Tjänster

tjansterSå blir ditt uppdrag tydligt och avgränsat. I den här branschen har en uppgift tusen lösningar. En uppgift kan formuleras på tusen sätt.

Vårt ansvar är att hjälpa dig att formulera ett tydligt och avgränsat uppdrag. Syftet med första mötet är att ta reda på vad som ska göras och varför. Därför ställer vi frågor och diskuterar med er för att specificera vilka tjänster du behöver.

Offerten du får från oss är inte bara en prisuppgift. Det är ett förslag på ett uppdrag. Förslaget är anpassat till just era behov.

Första steget i större eller mer komplexa uppdrag är en förstudie. Den förstudien kan du ha för att göra en ny upphandling, och – om du vill – även ta in offerter från andra leverantörer.

Ring oss på 018-363626 och boka ett möte!