08. Vem får synas och höras?

2014 tog vi på Södra tornet fram en guide för ansvarsfull kommunikation. Den är ständigt aktuell och vi använder den själva – som stöd, checklista och inspiration. Vi vet att gränsen mellan att beröra, uppröra och provocera är hårfin. Därför delar vi gärna med oss av våra tankar och tips. Varsågod, här kommer del 8 av 10.

Fundera över målgruppen. Är den representerad i texten? Är bilden rättvis? Ibland är uppdraget att locka en ny målgrupp och då kan det vara motiverat att lyfta fram till exempel män i en annons för förskollärarprogrammet trots att flest kvinnor går utbildningen.

I ett uppdrag där du vill ha en bred representation är ett tips att börja med den svåraste personen eller gruppen. Boka en intervju med en manlig förskolelärare först och leta efter en bild på en kvinnlig snickare med utländsk bakgrund innan du väljer en bild på en vit man. 

Var medveten om att vissa kan uppfatta dina val som oäkta – att personen enbart är vald på grund av sitt utseende, kön eller hudfärg – och fråga dig om det har någon betydelse.

Läs de nio andra tipsen om ansvarsfull kommunikation här.