04. Använder du stereotyper?

2014 tog vi på Södra tornet fram en guide för ansvarsfull kommunikation. Den är ständigt aktuell och vi använder den själva – som stöd, checklista och inspiration. Vi vet att gränsen mellan att beröra, uppröra och provocera är hårfin. Därför delar vi gärna med oss av våra tankar och tips. Varsågod, här kommer del 4 av 10.

Det tydligaste exemplet på stereotyper hittar vi bland könsrollerna. Men stereotypa bilder finns också av etniska och religiösa grupper, subkulturer, samhällsklasser och åldersgrupper. Företag, organisationer och yrken råkar också ut för stereotyper. Hur skulle du exempelvis porträttera en polis, en sjuksköterska eller en forskare?

För att undvika könsstereotypa bilder och formuleringar finns ett enkelt knep. Föreställ dig personen som uttalar sig, eller som finns med i bilden, som det motsatta könet. Känns bilden konstig då eller känns formuleringarna märkliga? Då har du antagligen försett personen med vissa stereotypa egenskaper. Gör om och testa igen.

Läs de nio andra tipsen om ansvarsfull kommunikation här.