02. Visar du hänsyn för andra kulturer?

2014 tog vi på Södra tornet fram en guide för ansvarsfull kommunikation. Den är ständigt aktuell och vi använder den själva – som stöd, checklista och inspiration. Vi vet att gränsen mellan att beröra, uppröra och provocera är hårfin. Därför delar vi gärna med oss av våra tankar och tips. Varsågod, här kommer del 2 av 10.

Attityder, åsikter, värderingar och beteenden kan skilja sig åt väsentligt mellan kulturer. Tänk på att kulturella skillnader kan bero på musiksmak, yrke, klädstil lika gärna som nationalitet, etnicitet och religion.

Fundera på om någon kan reagera negativt på kommunikationen och om det har någon betydelse för kommunikationens syfte. Tänk också på att det kan vara svårt att avgöra, om du inte själv tillhör den kulturella gruppen. Här kan fokusgrupper vara ett bra verktyg för att få tillförlitliga svar.

Läs de nio andra tipsen om ansvarsfull kommunikation här.