En rimmad film om HPV
Kund: Folkhälsomyndigheten

Hur informerar man Sveriges 11-åringar och deras föräldrar om HPV, och vaccinet mot det. Vi valde att göra en film på rim. En film som lite magiskt förklarar och förtydligar att vaccinera sig är något vi gör tillsammans. För den egna hälsan och för andras.

animering, copy, design

Utmaning

Från och med hösten 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 vaccin mot HPV. Nu även pojkar. Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet och skyddar effektivt mot cancer man kan få av HPV. Målet med kommunikationsinsatsen var att ytterligare stärka förtroendet för vaccinationsprogrammet och målgruppen, 11-åringarna och deras föräldrar, skulle veta att det är rätt val att vaccinera sig och att det skyddar både dig själv och andra. Men ett budskap som innefattar en allvarlig sjukdom kan vara svårt att ta till sig. Utmaningen var att få 11-åringarna att gilla och ta till sig det vi kommunicerade och att få deras föräldrar att känna trygghet i att HPV-vaccin är en del av det nationella vaccinationsprogrammet och därmed betecknas som säkert.

Lösning

Vi ville lyfta de vetenskapliga fakta som finns, att vaccin funkar. Med den unga målgruppen i tankarna var likeability viktigt. Informationen skulle kännas lätt att ta till sig, men inte för barnslig. Vi valde att göra en film, på rim. En film fylld med kunskap men som inte känns som en informationsfilm. Att få 11-åringarnas uppmärksamhet och förtroende var avgörande.

Filmen utspelar sig i en grafiskt abstrakt värld, där tittaren flyter omkring mellan celler, virus, människor och vaccin. För att ta reda på hur barn tog emot uttryck, formuleringar och känsliga ord fångade vi i ett tidigt skede upp deras tankar i fokusgrupper. Ett antal barn fick se ett utkast av filmen, reagera och ställa frågor. Med deras kloka inspel i bagaget anpassade vi manuset, tempot och musiken. För tydlighetens skull, och för stämningen. För att väcka känslor och släcka rädslor. Pricken över i:et blev när skådespelaren Jonas Karlsson lånade ut sin röst.

Resultat

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när man kommunicerar i egenskap av en myndighet. Tydlighet och korrekthet går först. Genom att komplettera fakta med ett lugnt tempo och musik blev resultatet en eftertänksam, trygg och lugn film om ett ämne som annars kan uppfattas lite skrämmande. Den finstämda HPV-filmen både nådde fram och skapade engagemang. Bara på Facebook nådde filmen över 90 000 personer.

HPV
Celler HPV
Vaccination HPV
Sjuksköterska HPV