Internetbaserad telefon som räddar liv
Kund: nWise

Evas man faller plötsligt ihop. Hon ringer 112 och förklarar på teckenspråk vad som hänt. Operatören hör en teckentolk berätta och skickar en ambulans. Det här är verklighet i Sverige och ytterligare några länder, tack vare företaget nWise och deras produkt MMX. Södra tornets uppdrag var att beskriva systemet för att få fler länder att köpa det, och därigenom rädda fler liv.

copy, design, rådgivning, strategi

Utmaning

MMX är ett internetbaserat telefonisystem, det vill säga att den fungerar med video, text och ljud – till och med dövblinda kan använda den för punktskrift. Det är en fantastisk lösning men svår att förklara. Tidigare fanns korta reklamtexter på webben och tekniskt svåra, äldre texter som inte var uppdaterade. Södra tornets uppdrag var att i tätt samarbete med ansvariga på nWise ta fram en nyckeltext; en heltäckande produktbeskrivning som kommunikationen kan utgå ifrån, både internt och externt.

Målet var att beskriva systemet tillräckligt för att få fler länder att investera i MMX. Målgruppen är inte stor, men komplex. Beslut på den här nivån fattas inte av en enskild IT-expert. Istället kan det vara en mix av chefer, politiker, IT-experter och intresseorganisationer som ska kunna läsa texten, förstå, lita på och vilja investera.

Texten är en viktig grund i företaget. Den gör att utvecklare och säljare får en gemensam bild av vad man erbjuder. Man definierar vad saker och ting ska heta, hur de hänger ihop och vilken nytta de ska leverera.

Lösning och resultat

Vår ledstjärna var att göra det lättare för nWises kunder att förstå och investera i MMX. Om läsaren förstår hur bra systemet är så kommer man vilja ha det. Utifrån ett underlag på hundratals sidor gällde det alltså att få en begriplig helhet. Två frågor var avgörande: struktur och djup. 

Strukturen lade vi mycket kraft på. Vi såg att man redan tidigare provat att produktifiera några delar av systemet. Exempelvis var det valbart att köpa MMX®Skype. Lösningen blev att gruppera produkterna i produktgrupper och sen använda samma struktur i dokumentet. Produktgrupper blev kapitelrubriker och produkter blev underrubriker. Plötsligt blev allt begripligt. Några produkter försvann, andra kom till. Vi visualiserade allt med ikoner i en tabell.

Djup handlar om att detaljnivån anpassades till läsarens förkunskap. Texten ska kunna granskas av IT-experten samtidigt som chefen utan fackkunskaper ska förstå. Men detaljnivån måste hållas för att säkerställa korrektheten på ett rimligt sätt, den måste uppdateras ofta.

Resultatet blev inte bara en 35-sidig text utan också en beskrivning av en ny produktstruktur, vilket är helt avgörande för företagets affär. Tidigare var det bara företagets grundare som kunde beskriva systemet tillräckligt bra för att kunna sälja det. Nu kan systembeskrivningen sättas i händerna på en nyanställd säljare som direkt kan börja jobba. Samtidigt är texten så lätt att uppdatera att den även fungerar som bilaga till en offert på flera miljoner kronor. Det finns en tanke bakom varje stycke och varje mening.

nwise.se