Ja, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen – GDPR

 

Ibland behöver vi spara och behandla dina personuppgifter, såsom namn, e-post, telefonnummer och arbetsplats. Det gör vi för att kunna ge dig och våra samarbetspartners bästa möjliga service.

Varifrån har vi fått dina uppgifter?

Vi har fått dina uppgifter från dig eller ditt företag och vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dessa är intresseavvägning eller avtal. Dina uppgifter sparas så länge som du är kund hos oss, eller efter max 8 år.

Vilka delar vi med oss till?

Dina personuppgifter kan komma att delas med de samarbetsparter vi har för att utföra ett projekt för er. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vill du hantera dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig på Södra tornet kommunikation AB (556602-2249) är vd Tomas Rudström. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • ha information om vilka uppgifter vi har om dig
  • begära rättelse
  • ha information om överföring
  • begära att vi begränsar behandlingen
  • göra invändningar
  • begära radering av dina uppgifter

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sodratornet.se eller 018 36 36 26. Du når vårt dataskyddsombud på jonas@sodratornet.se eller 018 36 36 26. Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att ange dessa till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.