Värnar människan i forskning
Kund: Etikprövningsmyndigheten
Uppdrag: Strategi, grafisk profil, webbplats, text

1 januari 2019 föddes en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Södra tornet fick äran att bygga en helt ny identitet och plattform som skulle förtydliga myndighetens roll i samhället. 

grafisk profil, strategi, text, webbplats

Utmaning

Sedan andra världskrigets ofta grymma experiment har det funnits behov av regler och rekommendationer för hur forskning ska bedrivas. Detta arbete bedrevs tidigare hos sex olika nämnder runt om i landet. För att bli tydligare i sin information, och för att säkerställa att arbetet drivs på ett effektivt och säkert sätt, slogs nämnderna ihop till en myndighet. 

Vår utmaning blev att förpacka all den information som forskare och forskningspersoner behöver ta del av på ett tillgängligt och förtroendegivande sätt. Vi ville hitta ett anslag som var lika myndigt som inbjudande. Viktigt för oss var även att lyfta myndighetens existensberättigande samt utgå ifrån forskarnas behov av information inför en etikprövning.

Lösning

I samarbete med uppdragsgivarna hittade vi ett ”varför”, en kärna som berättar vilken nytta myndigheten gör. I en värld fylld av komplexa och vetenskapliga termer valde vi att vara avväpnande tydliga: Etikprövningsmyndigheten – Värnar människan i forskning. 

Allt handlar om att skydda människan, vilket vi uttrycker i allt från text till bild och form. Bildval, färgskala och design visar att det är en myndighet – men med betydligt mer mänsklig värme än vad man ser hos många andra myndigheter. Och logotypen vi tog fram associerar till en människa som är skyddad av ett ramverk. 

Etikprövningsmyndigheten logo
Etikprövningsmyndigheten färger
Etikprövningsmyndigheten
Etikprövningsmyndigheten webbplats
Etikprövningsmyndigheten affisch
Etikprövningsmyndigheten
Etikprövningsmyndigheten fakta
Etikprövningsmyndigheten kasse