Antibiotikans kraft är hotad
Kund: Fokhälsomyndigheten
Uppdrag: #skyddaantibiotikan

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. Men dess kraft är  allvarligt hotad. Vårt uppdrag var att få folk att förstå detta – och vad vi kan göra åt det.

design, kampanj, pr, socialt, strategi

Bakgrund

I Sverige är antibiotika ett av våra viktigaste läkemedel – och så vill vi att det ska fortsätta vara. Men antibiotikans kraft är hotad. Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, bli omöjliga att bota.

I samband med den internationella antibiotikadagen ville uppdragsgivaren väcka uppmärksamhet och engagemang runt klok antibiotikaanvändning. Man har tidigare år fokuserat på statistik och fakta som kommunicerats via media, men i år ville Folkhälsomyndigheten skapa en kampanj som når fler så att kunskapen hos allmänheten ökar.

Utmaning

Målgruppen ska förstå att den egna användning får konsekvenser för andras chanser att överleva, människor måste sluta använda antibiotika i onödan. Vi behövde hjälpa dem hitta ett beteende och även påverka människor i sin omgivning.

Lösning

Vårt huvudbudskap blev ”Använd inte antibiotika i onödan. Spara kraften till dem som behöver den.” Vi la stor kraft på att skapa förståelse kring hela problematiken kring antibiotikans roll och antibiotikaresistens. Men utgångspunkt i one health-perspektivet togs därför en övergripande bild fram för att visa hur allt hänger ihop – från sjukvård, djurhälsa och mat till läkemedel, jordbruk och hav. För att stärka kommunikationen satte vi 25 myndigheter och organisationer – som tillsammans arbetar mot antibiotikaresistens – som avsändare.

Resultat

Kampanjen har nått fler än 300 000 personer. Bäst gick infografiksfilmen som delades hela 1 300 gånger på Facebook och därmed nådde drygt 210 000 personer. Vi kan konstatera att kampanjen har väckt känslor, både för och emot, och skapat debatt. En del applåderar, andra är väldigt skeptiska. Många har en egen uppfattning om hur allt hänger ihop och om vad som borde göras, och de som kommenterar har ibland bemött andras kommenterar och skapat egna trådar där debatten fortsatt. Många taggade också andra personer vilket gav ytterligare spridning.

Budskapet berörde många och kampanjen överträffade målet med att väcka uppmärksamhet och engagemang runt klok antibiotikaanvändning.

Kanaler

  • Animerad infografik med utgångspunkt i one health spreds både sponsrat och organiskt i sociala medier.
  • Kampanjwebb där det nya konceptet fick styra, denna fungerade som en landnings-sida för kampanjen.
    http://www.skyddaantibiotikan.se
  • Expertfilm som lyfter fram experters syn på problematiken med överanvändning av antibiotika och antibiotika-resistens. Syftet var att spridas i sociala medier, men användes även för att inleda konferensen Antibiotikaforum 2017 som låg under kampanjperioden.
  • Affisch med kampanjbudskapet togs fram för bl.a. primärvården.
Affisch från Skydda antibiotika-kampanjen: Antibiotikans kraft är hotad.
Stillbild från film med texten: Använd inte antibiotika i onödan – spara kraften till de som behöver den.
Grafik från Skydda antibiotika-filmen: En bajsande ko.
Grafik från Skydda antibiotika-filmen: Bakterier
Grafik från Skydda antibiotika-filmen: Människor, mat, djur och miljö.

Filmen har delats hela 1 371 gånger på Facebook och därmed nått drygt 210 000 personer.

Utvalda uppdrag

För en blomstrande tillväxt
För en blomstrande tillväxt
design, grafisk profil, identitet
Se upp för fula fiskar
Se upp för fula fiskar
animering, design, kampanj, produktion
Smuggelhundarna
Smuggelhundarna
animering, copy, kampanj, produktion, sociala medier, strategi
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Teach for Sweden
Teach for Sweden
copy, produktion
Hur funkar vaccin?
Hur funkar vaccin?
illustration, kommunikationskoncept, sociala medier, strategi
En destination i förvandling
En destination i förvandling
design, sociala kanaler, varumärkesplattform, webbplats
Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet
animation, Grafisk identitet, sociala kanaler, webbplats
Ladda fler uppdrag