Kärlek ska inte göra ont
Kund: Socialstyrelsen
Uppdrag: Kommunikationskoncept

Våra närmaste relationer ska vara tryggheten i livet. Men när vi inte längre har tryggheten hos vår partner, eller ens i vår egen familj. Vad har vi då? Våld och förtryck i nära relationer innebär en värld av rädsla, oro och ensamhet. Genom att visa förståelse och erbjuda ett förtroende där hopplösheten har tagit över, kan vi förändra liv.
 Att vilja se, att vilja fråga – det förändrar liv. För kärlek ska inte göra ont.

illustration, kommunikationskoncept

Utmaning

När våldet tränger in i våra närmaste relationer blir det än mer komplicerat att prata om. Och allt våld syns inte på utsidan. Socialstyrelsen tog därför fram utbildningsmaterial riktad till hälso- och sjukvården samt socialtjänsten som hanterar nya arbetssätt, tankar och känslor kring hur man arbetar med människor som blir utsatta för våld och förtryck från familjen, partnern eller någon annan närstående. Målgruppen har tidspressade arbetsdagar och det finns många utbildningar som stärker deras kompetens. Vårt uppdrag blev att hitta ett kommunikationskoncept som sticker ut, skapar engagemang och väcker känslor. Det fanns också ett behov av att rikta sig till patienter/utsatta personer, dels för att informera om att personalen de ska besöka har en utökad kompetens inom området, dels för att hjälpa såväl utsatta som förövare att prata om sina problem, söka hjälp och börja resan till ett nytt liv fritt från våld och förtryck.

Lösning

Genom att ta in våld i vanliga situationer och begrepp, som för de flesta är positiva visar vi på en annan verklighet. Med ett, för Socialstyrelsen, ganska udda manér med starka färger och illustrationer når vi rakt in i hjärtat hos målgrupperna. I copyn väcker vi tankar och gör ett ställningstagande som borde vara självklart för alla – våld och förtryck måste få ett slut. Genom olika rubriksättningar fångar vi in bredden av våldet, vi lyfter hedersförtryck, psykiskt våld, fysiskt våld och att såväl partner som föräldrar, syskon och släktingar kan orsaka skada. Kommunikationen landade i ett antal affischer, illustrationer och rörligt material för sociala medier, väntrums-tv.

Utvalda uppdrag

För en blomstrande tillväxt
För en blomstrande tillväxt
design, grafisk profil, identitet
Se upp för fula fiskar
Se upp för fula fiskar
animering, design, kampanj, produktion
Smuggelhundarna
Smuggelhundarna
animering, copy, kampanj, produktion, sociala medier, strategi
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Teach for Sweden
Teach for Sweden
copy, produktion
Hur funkar vaccin?
Hur funkar vaccin?
illustration, kommunikationskoncept, sociala medier, strategi
En destination i förvandling
En destination i förvandling
design, sociala kanaler, varumärkesplattform, webbplats
Ladda fler uppdrag