Varje dag, året om, diskrimineras personer på jobbet.
Kund: Diskrimineringsombudsmannen
Uppdrag: Attitydpåverkande kampanj

Hur stoppar man det? Med DO som avsändare rullade vi ut en kampanj för att uppmärksamma arbetsgivare, och alla andra, på diskrimineringslagens skärpta bestämmelser. Extra spännande blev det när en journalist på en tidning skrev att man borde DO-anmäla DO …

 

kampanj, pr, socialt, strategi

Utmaning

På uppdrag av regeringen ska Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbeta för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Tidigare har DO främst arbetat reaktivt med att stötta människor som utsatts för diskriminering. Men nu gav regeringen DO i uppdrag att arbeta proaktivt för att undvika att diskriminering sker.

Målet var att arbetsgivare skulle veta att lagen skärpts och att de numera har utökat ansvar för att arbeta mot diskriminering. För det krävs något mer än att bara informera om en lag. Det krävs ett djupare engagemang. Vårt uppdrag blev att skapa en kampanj som leder till att arbetsgivare agerar för allas lika rättigheter och möjligheter.

Lösning

Eftersom diskriminering är som mest tydlig i rekryteringsfasen valde vi att rikta in oss där. Vi skapade attitydpåverkande annonser i skepnad av ”äkta platsannonser” där vi överdrivet tydligt valde bort folk på grund av kön, sexuell läggning, rörelsehinder och etnisk bakgrund. Budskapen var uppenbart diskriminerande, exempelvis ”Vd sökes. Helst ingen kvinna.” eller ”It-tekniker sökes. Helst ingen religiös.”

 

Rubrikerna provocerade, men när man läste vidare blev det tydligt vad det handlade om. För att ytterligare förstärka budskapet valde vi att publicera annonserna bland de verkliga platsannonserna i de stora dagstidningarna och på jobbsökarsajter. Annonserna syntes även i sociala media, i direktutskick och på stortavlor.

Resultat
Kampanjen fick stort genomslag. Annonserna i sociala kanaler fick fler exponeringar än vi vågat hoppats på och över 28 000 personer gick aktivt in på målsidan för att läsa mer. Även PR-genomslaget var stort. Extra spännande blev det när en tidning skrev att man borde DO-anmäla DO … Vi var såklart beredda på kritik och de ansvariga på DO vände anmälan till något positivt genom sitt förtroendeingivande bemötande.

Kanaler

  • Annonser i dagspress
  • Stortavlor
  • DR-utskick till arbetsgivare
  • Mailutskick till arbetsgivare
  • Facebook- och Linkedin-annonsering
  • Google display-annonser
  • Kampanjsajt
  • PR-aktiviteter

 

Annons tyckt i tidsskrift: Ekonomichef sökes. Helst ingen småbarnsförälder. Ofta väljs arbetssökande bort på grund av förutfattade meningar om bland annat kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller på grund av föräldraledighet. Samma föreställningar gör också att många trakasseras, lönediskrimineras och får sämre möjligheter till utveckling. Är det verkligen okej? Sedan 1 januari 2017 har arbetsgivare ett större ansvar för att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Läs mer på do.se/aktivaatgarder.
Platsannons i dagstidning. It-tekniker sökes. Helst ingen religiös. Varje dag diskrimineras människor i arbetslivet. Många redan i rekryteringsprocessen. Sedan 1 januari 2017 har arbetsgivare ett större ansvar för att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Läs mer på do.se/aktivaatgarder.
DOs webbplats på desktop, tablet och telefon.
Uppslag från DOs folder riktad till arbetsgivare.
Skärmdump från facebook med DOs annons-video: Just nu söker vi en byggledare. Helst ingen kvinna.

Fler uppdrag

Låt livet svänga
Låt livet svänga
film, kampanj
Hem för olika
Hem för olika
film, kampanj, sociala medier, varumärkesplattform
Inga konstigheter
Inga konstigheter
kampanj, kommunikationskoncept
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Ladda fler uppdrag