Med en kännedomsundersökning förstår du hur målgruppen uppfattar ditt varumärke


En väl genomförd kännedomsundersökning ger dig värdefulla insikter i arbetet med att forma din strategi, och din kommunikation.

Så här arbetar vi med kännedomsundersökningar

För att få en klar bild av hur människor ser på ditt varumärke gör och genomför vi enkäter och intervjuer. Vi tar reda på vilka associationer de har och vilka känslor det väcker. Genom att analysera resultaten av undersökningen får vi en djupare förståelse för din varumärkeskännedom.

Och vi kartlägger inte bara ditt nuvarande läge. Vi strävar också efter att identifiera potentiella förbättringsområden. Genom att jämföra dina resultat med branschstandarder och konkurrenter kan du få värdefulla insikter om var du står, och var du kan växa.

Exempel på leveranser:

  • kännedomsundersökning
  • analys av resultat
  • förslag på vidare åtgärder
  • mätbara resultat
  • kvalitativ undersökning
  • kvantitativ undersökning
  • positionering
  • intervjuer
  • enkäter

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kännedomsundersökningar?

Jonas Pertoft
Jonas Pertoft
kundansvarig/strateg

Utvalda uppdrag

För en blomstrande tillväxt
För en blomstrande tillväxt
design, grafisk profil, identitet
Se upp för fula fiskar
Se upp för fula fiskar
animering, design, kampanj, produktion
Smuggelhundarna
Smuggelhundarna
animering, copy, kampanj, produktion, sociala medier, strategi
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Teach for Sweden
Teach for Sweden
copy, produktion
Hur funkar vaccin?
Hur funkar vaccin?
illustration, kommunikationskoncept, sociala medier, strategi
En destination i förvandling
En destination i förvandling
design, sociala kanaler, varumärkesplattform, webbplats
Ladda fler uppdrag