Med en kännedomsundersökning förstår du hur målgruppen uppfattar ditt varumärke


Vet du hur din målgrupp uppfattar ditt varumärke? En väl genomförd kännedomsundersökning ger dig insikter som är värdefulla för att forma din kommunikation och strategi.

Så arbetar vi med kännedomsundersökningar

När vi genomför kännedomsundersökningar gör vi enkäter och intervjuer för att få en klar bild av hur människor ser på ditt varumärke, vilka associationer de har och vilka känslor det väcker. Genom att analysera resultaten av undersökningen får vi en djupare förståelse för din varumärkeskännedom.

Vi kartlägger inte bara ditt nuvarande läge, utan vi strävar också efter att identifiera potentiella områden för förbättring. Genom att jämföra dina resultat med branschstandarder och konkurrenter kan vi ge dig värdefulla insikter om var du står och var du kan växa.

Exempel på leveranser

  • Genomförande av kännedomsundersökningen
  • Analys av resultat
  • Förslag på vidare åtgärder
  • Mätbara resultat
  • Kvalitativ undersökning
  • Kvantitativ undersökning
  • Positionering
  • Intervjuer
  • Enkäter

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kännedomsundersökningar? Kontakta Ulrika Åström

Ulrika Åström
Ulrika Åström
kundansvarig/strateg

Utvalda uppdrag

Låt livet svänga
Låt livet svänga
film, kampanj
Hem för olika
Hem för olika
film, kampanj, sociala medier, varumärkesplattform
Inga konstigheter
Inga konstigheter
kampanj, kommunikationskoncept
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Ladda fler uppdrag