Med en kommunikationsplan når du dina målgrupper

 

En välgjord kommunikationsstrategi är avgörande, men den måste utföras på ett bra sätt för att nå önskade resultat. En kommunikationsplan fungerar som din detaljerade handlingsguide, som steg för steg visar vägen till att implementera din strategi och nå ut till din målgrupp.

Så här arbetar vi med kommunikationsplaner

Vi bryter ner kommunikationsstrategin i konkreta aktiviteter. Med din målgrupp i åtanke definierar vi vilka kanaler som ska användas och när varje aktivitet ska genomföras. Vi ser till att varje steg är tydligt och realistiskt planerat för att säkerställa en smidig implementering.

Vi förstår också att kommunikation är dynamisk och kan påverkas av förändringar i omvärlden och verksamheten. Vår kommunikationsplan är flexibel och kan anpassas vid behov. Genom att vara beredda på förändringar och vara lyhörda för nya möjligheter kan vi optimera din plan för att nå bästa möjliga resultat.

Vi inkluderar mätbara mål och utvärdering för att se hur framgångsrik implementeringen är och justera efter behov.

Exempel på leveranser

  • Tidsbestämda aktiviteter
  • Kanaloptimering
  • Koordinerad implementering
  • Mätning och utvärdering

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kommunikationsplaner? Kontakta Jenny Ek

Jenny Ek
Jenny Ek
kundansvarig/strateg

Utvalda uppdrag

Låt livet svänga
Låt livet svänga
film, kampanj
Hem för olika
Hem för olika
film, kampanj, sociala medier, varumärkesplattform
Inga konstigheter
Inga konstigheter
kampanj, kommunikationskoncept
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Ladda fler uppdrag