Visa din vilja
Kund: Socialstyrelsen
Uppdrag: Kampanj

Att få personer som redan är positiva till att donera organ och vävnader att nu komma till skott och registrera sig i donationsregistret – det var uppdraget vi fick av Socialstyrelsen. Resultatet blev en livsviktig kampanj som uppmanar till omtanke, och att visa din vilja. Har du registrerat dig?

design, kampanj, pr, strategi

Utmaning

Socialstyrelsen har i uppdrag att kontinuerligt informera allmänheten om donation av organ och vävnader. Enligt den långsiktiga kommunikationsstrategin ska kommunikationen bidra till en hög donationsvilja och donationsfrekvens, och att få fler att aktivt ta ställning. I det här uppdraget tog Socialstyrelsen hjälp av Södra tornet för att nå dem som redan är positiva till att donera organ och vävnader, men som ännu inte tagit ställning. Kommunikationsinsatserna skulle nu få dessa personer att gå från ord till handling – att registrera sig i donationsregistret, och sedan berätta för sina närstående om sitt beslut.

Lösning

Med avstamp i den befintliga strategin tog vi tog fram ett kommunikationskoncept med grafiskt manér, bildmanér och budskap vars uppgifter är att skapa uppmärksamhet och engagemang, väcka känslor och leda till handling. I en budskapsplattform beskrev vi målgruppsegmentering, kommunikationsmål, huvudbudskap och delbudskap och hur dessa ska användas.

För att skapa igenkänning i kampanjen tog vi fram en symbol som föreställer ett ”evighetshjärta” och en ”organgrafik” med illustrerade inre organ. Illustrationerna går att använda var för sig i exempelvis infografiker, och tillsammans i ett mönster som kan användas som dekor i olika sammanhang och på olika kontaktytor.

Med budskap och grafiska delar på plats tog vi fram en nationell kampanj bestående av:

  • film
  • infografik och animationer
  • stortavlor och affischer
  • printannonser
  • digitala annonser till webbplatser och sociala kanaler
  • en trycksak som nu har ersatt det tidigare donationskortet
  • inlägg till sociala kanaler

 

Innan kampanjen rullades ut genomförde vi målgruppstest där vi undersökte hur målgrupperna tog emot och reagerade på kampanjens budskap, design och bilder. Eftersom organdonation kan vara ett känsligt ämne var detta ett viktigt steg. Testerna skulle även ge oss en uppfattning om testpersonerna förstod syftet med materialet. Resultatet av testerna visade att målgruppen reagerade övervägande positivt på kampanjen, trots att den är stark och explicit i både text och bild.

Slutligen levererade vi en ”verktygslåda” med samtliga budskap och enheter, för samarbetspartners att använda när de behöver kommunicera ämnet donation, med sig själva som avsändare.

Resultat

Eftersom det var första gången på många år som Socialstyrelsen genomförde en nationell kampanj av det här slaget så ses denna som en nollmätning, att jämföra med i framtida kampanjer. Vi kan dock konstatera att kampanjen fått fint genomslag i sociala kanaler, på Facebook och Instagram nådde den över 1 miljon människor och på YouTube engagerade den målgruppen rejält – interaktionsfrekvensen låg på över 50 % vilket är långt över förväntan. Utomhusreklamen uppskattas ha fått 34 miljoner kontakter. Under Donationsveckan, då kampanjen rullade, fick donationsregistret in 10 309 nya anmälningar, vilket kan jämföras med 400–800 en ”vanlig” vecka.

Organdonation, affisch på stan
Infografik organdonation, 80 % är positiva till donation
Visa din vilja i donationsregistret
Visa din vilja i donationsregistret
Organdonation, affisch på stan
Organdonation, affisch vid busshållplats
Några minuter för dig kan vara enlivstid för någon annan

Utvalda uppdrag

Låt livet svänga
Låt livet svänga
film, kampanj
Hem för olika
Hem för olika
film, kampanj, sociala medier, varumärkesplattform
Inga konstigheter
Inga konstigheter
kampanj, kommunikationskoncept
Visa din vilja
Visa din vilja
design, kampanj, pr, strategi
Ladda fler uppdrag